ردیفکالاتعدادمبلغ کل

درباره خدمات آزمایشگاهی

درباره خدمات آزمایشگاه

شرکت پارس شهاب در سال 1387 موفق به اخذ تأییدیه از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان آزمایشگاه همکار گردید و هر سال با افزایش حوزه خدمات خود، افتخار ارائه خدمات تست و بازرسی و بررسی انطباق با استانداردهای ملی و بین‌المللی انواع تجهیزات روشنایی را به تولیدکنندگان، واردکنندگان و دیگر متقاضیان را دارد.
آزمایشگاه پارس شهاب با تجهیزات کامل و پیشرفتۀ آزمون، کادر فنی مجرب و متخصص و با استفاده از دانش روز، توانایی انجام آزمون‌های عملکردی، ایمنی و تعیین معیار مصرف انرژی انواع لامپ‌ها را مطابق با استانداردهای مربوطه دارد.
به منظور تضمین نتایج آزمون تمامی تجهیزات و دستگاههای مورد استفاده در این واحد از بهترین تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی و با سطح کیفیت بسیار بالا تهیه شده است. این تجهیزات و دستگاهها به صورت دوره‌ای توسط شرکت‌های تأیید صلاحیت شده، کالیبره می‌گردند و مابین دوره‌های کالیبراسیون نیز مورد صحه‌گذاری داخلی قرار می‌گیرند.

مشتریان آزمایشگاه:

ردیف
 عنوان  ردیف عنوان 
ردیف عنوان
1 اداره استاندارد گيلان
8
شركت لامپ افروغ  15 شركت آرمان سرنا 
 2 اداره استاندارد مازندران 9
شركت لامپ بهينه سازان 1999  16
شركت پارس شعاع طوس 
3 اداره استاندارد قزوين 10
شركت لامپ ليانور
17 شركت پارس شهاب نقره 
4
اداره استاندارد سمنان 11
شركت مثلث فناوري چاپار گيلان  18
شركت افراتاب 
5 اداره استاندارد خراسان رضوی 12
شركت آژيراك  19
شركت لامپ آوا  
6 اداره استاندارد بوشهر 13
شركت نيرو مهار البرز  20
شركت نورصرام پويا 
7 و سايرادارات استاندارد استانها 14
شركت سامان لامپ  21
شركت نارون ليان 

تماس با آزمایشگاه:

پرسنل آزمايشگاه  1- سرپرست آزمايشگاه: مريم سادات ميررضوی
2- مسئول فنی آزمايشگاه: فاطمه اسدالله زاده
3- مسئول كيفی آزمايشگاه: ماندانا سياوش
 ايميل، نشانی و تلفن تماس ایمیل: Lab@parsshahab.com
نشانی: رشت، بلوار امام خمينی، شركت لامپ پارس شهاب، آزمايشگاه پارس شهاب
تلفن: 33666044-013
دورنگار: 33662883-013

دامنه فعالیت آزمایشگاه:

توانمندی‌های آزمون
•    آزمون‌های الكتريكی و نوری
•    آزمون عمرسنجی تسريعی
•    آزمون استقامت مكانيكی
•    آزمون‌های ابعادی كلاهك و لامپ
تجهیزات آزمایشگاهی
•    كره و تجهيزات نور سنجی
•    راك و تجهيزات عمرسنجی
•    دستگاه گشتاورسنج ديجيتال
•    اندازه‌گیرهای ابعادی كلاهك
• سنجه اندازه‌گیری ابعاد محصول با استفاده از کولیس
استانداردهای تحت پوشش
•       ISIRI-115 
•    ISIRI-3087
•    ISIRI-2910
•    ISIRI-7341
توانمندی‌های آزمون
•    آزمون‌های الكتريكی و نوری
•    آزمون عمرسنجی
•    آزمون کلیدزنی
•    آزمون استقامت مكانيكی
•    آزمون‌های ابعادی كلاهك و لامپ
تجهیزات آزمایشگاهی
•    كره و تجهيزات فتومتری
•    راك و تجهيزات عمرسنجی و کلیدزنی
•    دستگاه گشتاورسنج ديجيتال
•    اندازه‌گیر ابعادی كلاهك
•    اندازه‌گیر طول
• سنجه اندازه‌گیری ابعاد محصول با استفاده از کولیس
استانداردهای تحت پوشش
•   ISIRI-9172
•     ISIRI-687
•   ISIRI-7341
توانمندی‌های آزمون
•    آزمون‌های الكتريكی و نوري و رنگ
•    آزمون عمرسنجی
•    آزمون کلیدزنی
•    آزمون استقامت مكانيكی
•    آزمون‌های ابعادی كلاهك و لامپ
•    آزمون مقاومت در برابر شعله و جرقه
•    آزمون مقاومت عايقی
•    آزمون استقامت الكتريكی
•    آزمون مقاومت در برابر حرارت
•    آزمون افزايش دمای كلاهك
تجهیزات آزمایشگاهی
•    كره و تجهيزات نورسنجی
•    راك و تجهيزات عمرسنجی و کلیدزنی
•    دستگاه گشتاورسنج ديجيتال
•   اندازه‌گیرهای ابعادی كلاهك جهت کنترل رزوه‌ها و ابعاد سرپیچ
• سنجه اندازه‌گیری ابعاد محصول با استفاده از کولیس
•    دستگاه سيم ملتهب
•    محفظه رطوبت
•  مگر(Megger) عقربه‌ای برای تست مقاومت عایقی
•    دستگاه فشار ساچمه
•    محفظه دمايی كلاهك
•    بالاست آنالايزر برای کنترل بالاست‌های الکترونیکی
•    کوره
•    دستگاه ولتاژ بالا ( High voltage)
استانداردهای تحت پوشش
•   ISIRI-5916
•   ISIRI-5917
•   ISIRI-7341
توانمندی‌های آزمون
•    آزمون‌های الكتريكی و نوری و رنگ
•    آزمون عمرسنجی
•    آزمون کلیدزنی
•    آزمون استقامت مكانيكی
•    آزمون‌های ابعادی كلاهك و لامپ
•    آزمون مقاومت در برابر شعله و جرقه
•    آزمون مقاومت عايقی
•    آزمون استقامت الكتريكی
•    آزمون مقاومت در برابر حرارت
•    آزمون افزايش دمای كلاهك
•    آزمون گشتاور محوری
تجهیزات آزمایشگاهی
•    كره و تجهيزات نور سنجی
•    راك و تجهيزات عمرسنجی و کلیدزنی
•    دستگاه گشتاورسنج ديجيتال
•   اندازه‌گیرهای ابعادی كلاهك جهت کنترل رزوه‌ها و ابعاد سرپیچ
• سنجه اندازه‌گیری ابعاد محصول با استفاده از کولیس
•    دستگاه سيم ملتهب
•  مگر(Megger) عقربه‌ای برای تست مقاومت عایقی
•    دستگاه فشار ساچمه
•    محفظه دمايی كلاهك
استانداردهای تحت پوشش
•    ISIRI-5211 
•    ISIRI-5212
•    ISIRI-7341
توانمندی‌های آزمون
•    آزمون‌های الكتريكی و نوری
•    آزمون عمرسنجی تسريعی
•    آزمون استقامت مكانيكی
•    آزمون‌های ابعادی كلاهك و لامپ
تجهیزات آزمایشگاهی
•    كره و تجهيزات نورسنجی
•    راك و تجهيزات عمرسنجی و کلید زنی
•    دستگاه گشتاورسنج ديجيتال
•   اندازه‌گیر‌های ابعادی كلاهك جهت کنترل رزوه‌ها و ابعاد سرپیچ
• سنجه اندازه‌گیری ابعاد محصول با استفاده از کولیس
استانداردهای تحت پوشش
•    ISIRI-8290 
•    ISIRI-3087
•    ISIRI-2910
•    ISIRI-7341
توانمندی‌های آزمون
•    آزمون‌های الكتريكی و نوری و رنگ
•    آزمون شدت و زاويه تابش
•    آزمون عمرسنجی (عادی-تسريعی)
•    آزمون  کلیدزنی
•    آزمون دوام حرارتی (چرخه دما)
•   آزمون استقامت مكانيكی (گشتاور خمشی-پيچشی-كششی)
•    آزمون‌های ابعادی كلاهك
•    آزمون مقاومت در برابر شعله و جرقه
•    آزمون مقاومت عايقی
•    آزمون استقامت الكتريكی
•    آزمون مقاومت در برابر حرارت
•    آزمون افزايش دمای كلاهك
•    ابعاد لامپ
تجهیزات آزمایشگاهی
•    كره و تجهيزات نورسنجی
•    دستگاه گونيو فتومتر جهت تست زاویه سنجی و شدت نور
•    راك و تجهيزات عمرسنجی و کلید زنی
•    دستگاه چرخه دما
•    دستگاه گشتاورسنج ديجيتال
•   اندازه‌گیرهای ابعادی كلاهك جهت کنترل رزوه‌ها و ابعاد سرپیچ
•  سنجه اندازه‌گیری ابعاد محصول با استفاده از کولیس
•    دستگاه سيم ملتهب
•    محفظه رطوبت
•  مگر(Megger) عقربه‌ای برای تست مقاومت عایقی
•    دستگاه فشار ساچمه
•    محفظه دمايی كلاهك
•    بالاست آنالايزر برای کنترل بالاست‌های الکترونیکی
•    کوره
•    دستگاه ولتاژ بالا ( High voltage)
استانداردهای تحت پوشش
•   ISIRI-62612 
•   ISIRI-14434
•     ISIRI-7341
درباره خدمات و محصولات ما سوال دارید؟ تماس با ما نحوه خرید محصولات

در نظرسنجی ما شرکت نمایید.

نظر شما درباره محصولات و خدمات ما چیست؟ شرکت در نظرسنجی