ردیفکالاتعدادمبلغ کل

تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) منتهی به 1401/12/29 پارس شهاب

تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) منتهی به 1401/12/29 پارس شهاب

تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) منتهی به 1401/12/29 پارس شهاب

تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) منتهی به 1401/12/29  شرکت لامپ پارس شهاب - نماد: بشهاب

 

 

الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز119-DPM-IOP-01A  مورخ 1401/08/25، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/09/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده راس ساعت 13:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/10/08 در محل میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، پلاک 49 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم‌گیری نمود.

 

ب- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه:

 

ج- حاضرین در جلسه  مجمع عمومی:

مجمع عموم فوق‌العاده پارس شهاب

 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی:

آخرین اعضای هیات مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

مجمع عموم فوق‌العاده پارس شهاب

 

مشخصات مدیرعامل و رئیس کمیته حسابرسی:

مجمع عموم فوق‌العاده پارس شهاب

 

 

د- اعضای هیات رئیسه: 

بر اساس رای‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم هوشنگ دادوش به عنوان رئیس مجمع.

آقای/ خانم سید محمد صادق آل یاسین  به عنوان ناظر مجمع.

آقای/ خانم ارسلان رازقی به عنوان ناظر مجمع.

آقای/ خانم بهمن دژاکام به عنوان منشی مجمع.

 

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه:

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود:

مجمع عموم فوق‌العاده پارس شهاب

 

ز- زمان‌بندی ثبت افزایش سرمایه:

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1401/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت خواهد رسید.

 

 


parsshahab_standards

درباره خدمات و محصولات ما سوال دارید؟ تماس با ما نحوه خرید محصولات

در نظرسنجی ما شرکت نمایید.

نظر شما درباره محصولات و خدمات ما چیست؟ شرکت در نظرسنجی